لاو استوری

 1. امشب وقت کردم همونطور که قبلا قول داده بودم یکی دیگه از آهنگ های دوست داشتنی خودمو بزارم که خیلی گوشش می کردم و می کنم و اونم همین آهنگ وبلاگمه. اینم شعرش بسیار زیباست . متن اصلی و ترجمه اونو براتون میزارم تا راحت تر با اون ارتباط برقرار کنید.
 2. این آهنگ  لاو استوریبا صدای Engelbert Humperdinck
  است که سال 2012 بدلیل بیماری سرطان درگذشت.
 3. اینم لینک اون اگه یه وقت آهنگ توی وبلاگم باز نشد.
 4. http://www.youtube.com/watch?v=04Myg74hSfw
 5. Love Story
 6. Where do i begin
 7. To tell the story
 8. Of how grateful love can be
 9. The sweet love story
 10. That is older than the sea
 11. That sings the truth about the love she brings to me
 12. Where do I start
 13. With the first hello
 14. She gave the meaning
 15. To this empty world of mine
 16. That never did
 17. Another love another time
 18. She came into my life
 19. And made a living fine
 20. She fills my heart
 21. She fills my heart
 22. With very special things
 23. With angel songs
 24. With wild imaginings
 25. She fills my soul
 26. With so much love
 27. That anywhere i go
 28. I’m never lonely
 29. With her along who could be lonely
 30. I reach for her hand
 31. It’s always there
 32. How long does it last
 33. Can love be measured by the hours in a day
 34. I have no answers now
 35. But this much i can say
 36. I know I’ll need her till this stars burn away
 37. And she’ll be there…
 38. How long does it last
 39. Can love be measured by the hours in a day
 40. I have no answers now
 41. But this much i can say
 42. I know I’ll need her till this stars burn away
 43. And she’ll be there..
 44. =====================
 45. داستان عشق
 46. از کجا شروع کنم
 47. برای گفتن داستان
 48. از اینکه عشق چقدر می تواند عظیم باشد
 49. داستان عشقی شیرین
 50. که کهن تر از دریاست
 51. آن حقیقت ساده درباره ی عشق که او برایم آورد ( به ارمغان آورد
 52. از کجا شروع کنم؟
 53. با اولین سلامش
 54. معنا بخشید
 55. به این دنیای خالی من
 56. که هرگز نبوده
 57. عشقی دیگر در زمانی دیگر
 58. به زندگیم وارد شد
 59. و زندگی را زیبا کرد
 60. او قبلم را پُر میکند
 61. او قلبم را پُر میکند
 62. با چیزهای خیلی مخصوص
 63. با آوازهای فرشتگان
 64. با تصورات خودرو(اصیل)
 65. او روحم را پر میکند
 66. با عشقی فراوان
 67. که هرجا بروم
 68. هرگز تنها نیستم
 69. با همراهی او کی می تونست تنها باشه
 70. وقتی به جست و جوی ( بسمت ) دستانش میروم
 71. همیشه آنجایند
 72. چه مدت آن(عشق)دوام خواهد داشت ؟
 73. می توان عشق را با ساعات روز اندازه گرفت؟
 74. حالا هیچ جوابی ندارم
 75. اما اینقدر می‌توانم بگویم که
 76. می‌دانم که به او نیاز خواهم داشت تا هنگامی که همه ی ستارگان تا انتها  بسوزند
 77. و او آنجا خواهد بود
 78. چه مدت آن(عشق)دوام خواهد داشت ؟
 79. می توان عشق را با ساعات روز اندازه گرفت؟
 80. حالا هیچ جوابی ندارم
 81. اما اینقدر می‌توانم بگویم که
 82. می‌دانم که به او نیاز خواهم داشت تا هنگامی که همه ی ستارگان تا انتها  بسوزند
 83. و او آنجا خواهد بود
 84.  

 

/ 0 نظر / 28 بازدید